Prekių užsakymas

Taisyklės ir sąlygos

  1. Bendrosios nuostatos.

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.autodalykai.lt (toliau – “e-parduotuvė”).

  1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje www.autodalykai.lt suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.
2.2. Sutartis pradeda galioti, kai Mes per 3 (tris) darbo dienas, gauname Jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo Jums.
2.3. Jums atsiųstas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra, pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

  1. Jūsų teisės:

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje www.autodalykai.lt šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve dėl atsiradusių pateisinamų priežasčių.

  1. Jūs įsipareigojate:

4.1. Užsakydami prekes e-parduotuvėje www.autodalykai.lt Jūs įsipareigojate apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip. Jei apmokėjimas neatliekamas per 3 (tris) darbo dienas Mes turime teisę anuliuoti Jūsų užsakymą.
4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti arba kitu būdu informuoti Mus.
4.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
4.4. Įsitikinti, kad įsigytos prekės tinka Jūsų automobiliui – kitu atveju būtina kreiptis konsultacijai Mūsų nurodytais kontaktais

5. Mūsų teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pirkėjo veiksmai gali būti apriboti, sustabdyta galimybė naudotis e-parduotuve arba panaikinta Pirkėjo registracija.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, mes galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas, jei tam yra pagrindas.

5.4. Mes turime teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

6. Mes įsipareigojame:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės www.autodalykai.lt teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.3. Mes, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.

  1. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.
7.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntos būklę.
7.3. Jums pasirašius sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota ir Jūs pretenzijų neturite.
7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.