Garantijos ir grąžinimas

Prekių garantijos

  • Mes neatsakome už tai, kad e-parduotuvėje www.autodalykai.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo atvaizdavimo prietaisų ypatybių.
  • Mes tam tikroms prekių grupėms suteikiame tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios sąlygas ir terminus nustato prekių gamintojai bei tiekėjai.
  • Tuo atveju, kai Mes tam tikroms prekių grupėms daiktų kokybės garantijos nesuteikiame, joms galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
  • Mes neteikiame prekių garantijų – tai daro gamintojas, kuris prekės patikros metu nustato, ar ta prekė gamykliškai brokuota ar ji tokia tapo po netinkamo montavimo ar eksploatavimo.
  • Prekėms, montuotoms ne autorizuotuose servisuose garantija nesuteikiama.